Bruk alltid sikkerhetsnett på trampolinen

Bruk av sikkerhetsnett til trampolinen er viktig for å holde barn og unge trygge. Dette gjelder spesielt når de hopper på trampolinen, da det kan føre til skader hvis man faller ut av den. Sikkerhetsnettet beskytter mot alvorlige ulykker som […]